Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Zalasiu
 
Strona główna
   
RADA RODZICÓW INFORMACJE REKRUTACJA 2020/2021 Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 ŚWIETLICA RODO

Rada Rodziców

REKRUTACJA 2020/2021

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 – informacje dla rodziców

Prosimy zainteresowanych rodziców o zapoznanie się z terminarzem rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 (link poniżej)

 

Zarządzenie nr 22/2020 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowanu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice na rok szkolny 2020/2021

  

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej uczniów zamieszkałych na terenie szkoły, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców uczniów  zamieszkałych  w naszym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klas pierwszych  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w miarę posiadanych wolnych miejsc. Rodzice składają w sekretariacie szkoły wniosek wraz z załącznikami według wzorów podanych poniżej.

 

UWAGA!

Rodzice uczniów z obwodu szkoły podstwawowej proszeni są w wypełnienie zgłoszenia.

Rodzice uczniów spoza obwodu szkoły podstwawowej proszeni są w wypełnienie wniosku z oświadczeniem.

Wzory dokumentów:

- zgłoszenie Zgloszenie_Szkola_Podst.doc

- wniosek Wniosek_Szkola_Podst.doc

- oświadczenie rodzica (załącznik do wniosku dla kandydata do klasy szkoły podstawowej) oswiadczenie_rodzica.doc

- deklaracja uczęszczania na światlicę Deklaracja_swietlica_2019-2020.doc

- klauzula informacyjna dla rodziców (RODO) klauzula_informacyjna_dla_rodzicow.doc