Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Zalasiu
 
Strona główna
   
ZMIANY W PODZIALE GODZIN SZKOŁA PODSTAWOWA klasy 1-3 SZKOŁA PODSTAWOWA klasy 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA klasy 7-8 ŚWIETLICA DZWONKI TPP_klasy 1-3 TPP_klasy 4-6 TPP_klasy 7-8

Podział godzin

ZMIANY W PODZIALE GODZIN

Zgodnie z decyzją rządu zajęcia w szkole zostają zawieszone od 12 marca do Świąt Wielkanocnych.

Zmiany w podziale godzin na środę 11 marca 2020r.

Nieobecni:p.S.Solak (zawody), p.A.Koster

Odwołane są zajęcia zkk z p.pedagog

Zawody odwołane.

Zmiany w podziale godzin na wtorek 10 marca 2020r.

Nieobecni: p.A.Koster
Odwołane są zajęcia zkk z p.pedagog
Odwołany dyżur p.B.Kamińskiej na lekcji 1.

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 9 marca 2020r.

Nieobecni: p.A.Koster
Odwołane są zajęcia zkk z p.pedagog

         
       

 


Zmiany w podziale godzin na piątek 6 marca 2020r.

Nieobecni:p.S.Solak, p.A.Koster
Odwołane są zajęcia zkk z p.pedagog

Klasa 1b Klasa 3a

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a Klasa6b Klasa 7 Świetlica


9.50-13.30
4. zaj. z p.P.Pilarz
7.----

8.55-12.35
1. ---
 

4.religia

6. ---

9.50-14.20
1,2. ----
kółko do odrobienia

5.j.angielski

5.j.angielski

 

7. --- 6.p.B.Riess
13.30-16.00 p.P.Pilarz

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 5 marca 2020r.

Nieobecni:p.A.Koster
Odwołane są zajęcia zkk z p.pedagog

Zmiany w podziale godzin na środę 4 marca 2020r.

Nieobecni: p.K.Krynicka  i klasa 2 (wycieczka), p.A.Koster
Odwołane są zajęcia zkk z p.pedagog

Zmiany w podziale godzin na wtorek 3 marca 2020r.

Nieobecni:p.K.Krynicka, p.S.Solak (zawody), p.A.Koster

Zajęcia sks o godz. 8:55 (klasa 1b) i o godz. 14:20 (klasy 2-4) nie odbędą się, p.S.Solak jest na zawodach  

Odwołane są zajęcia zkk z p.pedagog

Klasa 2

Klasa 4

Klasa 6ab chłopcy Klasa 7

1. ---
2. zaj. z p.P.Pilarz
3.zaj. z p.S.Dzidek
4.zaj. z p.T.Kołacz
5.religia

3. j.angielski
4. kółko j.polski
5,6. ----

6,7. ---- 5. j.angielski
6. kółko matematyka
7. ----

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 2 marca 2020r.

Nieobecni:p.A.Popiołek, p.K.Krynicka

Klasa 2 Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a

Klasa 6b Klasa 7 Klasa 8 Świetlica

1,2. zaj. z p.P.Pilarz
3.zaj. z p.pedagog
4.zaj. z p.S.Dzidek
5.j.angielski

 

4.j.polski
5. przyroda

4. technika
5. ----

1.j.polski

5. j.angielski
6.----
 

1.----

2. matematyka
3. biologia
4. j.angielski
5.j.polski
6.kółko j.pol.

1. -----
 

4.biologia
5.geografia

 

1,2. ----

8. ---

 


Zmiany w podziale godzin na piątek 28 lutego 2020r.

Nieobecni:p.B.Riess, p.K.Krynicka

Klasa 2

Klasa 7

Klasa 8

świetlica

1.---
2.religia
3,4. zaj. z p.P.Pilarz
5. j.angielski z p.R.Wciślak

5. matematyka

4. zajęcia z p.G.Palczewską

1-3. p.P.Pilarz

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 27 lutego 2020r.

Nieobecni:p.B.Riess, p.A.Popiołek, A.Czapla, p.K.Krynicka

Klasa 2 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b

Klasa 7

Klasa 8

świetlica

1.zaj. świetlicowe
2.zaj. z p.Pilarz
3. j.ang.

4.e.inform.
5.zaj. z p.pedagog

2.matematyka

1,2. ----
3.j.angielski
4. j.angielski
5. matematyka
6. wf
 

1. --- do odrobienia w poniedziałek na lekcji 1

4.zaj z p.pedagog (?)

4. j.polski
6. ---

5.matematyka

6. doradztwo zawod.

3. wf z p.S.Solakiem
5. j.angielski

7. ----

1-2.p.P.Pilarz

 

Zmiany w podziale godzin na środę 26 lutego 2020r.

Nieobecni:p.B.Riess

Klasa 4

świetlica

5. -----

6-8. p.A.Koster
15.00-16.00 p.A.Nowak

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 25 lutego 2020r.

Nieobecni:p.A.Nowak (zawody), p.B.Riess

Klasa 1a Klasa 3b

Klasa 6a

świetlica

9.50-12.35

4. zaj z p,.S.Dzidek

6. ---/świetlica

3. zaj.świetlicowe

3. j.polski

7.30-9.40 p.E.Mazur

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 24 lutego 2020r.

Nieobecni:p.B.Riess

Klasa 4

Klasa 7

świetlica

4. j.angielski

5. matematyka

6-8.p.E.Mazur
15.00-16.00 p.A.Nowak

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 21 lutego 2020r.

Nieobecni:p.M.Łytek oraz klasa 8 (wycieczka), p. A.Nowak (zawody), p.B.Riess
 

Klasa 1b

Klasa 5

Klasa 6ab

Klasa 7

ŚWIETLICA

9.50-13.30
4. zaj. z p.P.Pilarz
7.----

7. ----


5.wf z p.S.Solakiem


3.matematyka
4. muzyka
5. j.angielski
6.religia
7. wf

6.
 
13.30-16.00 p.P.Pilarz

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 20 lutego 2020r.

Nieobecni:p.S.Dzidek, p.P.Pilarz, p.T.Kołacz, p.R.Wciślak oraz klasy 1a,1b,3a,3b (wycieczka), p.A.Czapla, p.A.Łydek oraz klasa 7 (wycieczka od lekcji 3), p.B.Riess

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a

Klasa 6b Klasa 7 Klasa 8 Świetlica5,6. ----

1. ---
2.j.angielski
3.wf
4.matemat.
5.historia
6. ---

1.j.polski
2.matematyka
3.j.angielski
4.historia
5.wf

1.historia
2.j.polski
3.matemat.
4.j.angielski
5.wf
6. ----
 

1. fizyka
2.historia
3-8.wycieczka

sprawdzian z j.angielskiego - w piatek na lekcji 5


5.chemia
6.wos
7. ---
1,2. p.S.Solak
 

 

Zmiany w podziale godzin na środę 19 lutego 2020r.

Nieobecni:p.B.Riess,
Odwołane zajecia z p.logopedką dla klas, 1,2,3.

Klasa 4

świetlica

5. -----

6-8. p.A.Koster
15.00-16.00 p.A.Nowak

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 18 lutego 2020r.

Nieobecni:p.B.Riess

Klasa 6a

świetlica

3. j.polski

7.30-9.40 p.E.Mazur

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 17 lutego 2020r.

Nieobecni:p.M.Łytek, p.A.Łydek, p.A.Czapla oraz klasa 5 i ucz. z konk.mitologicznego z kl. 6, 7, 8), p.B.Riess

Klasa 4

Klasa 6a

Klasa 6b

Klasa 7 Klasa 8 Świetlica


4.technika
5. ----

1. ---
2.historia
3.matematyka
4.matematyka
5.j.angielski
6. ---

1.g.wych
2.matematyka
3.j.angielski
4.historia
5,6.---

1,2. -----
3.matematyka
4.matematyka
5.geografia

6.historia
7.fizyka
 

1,2. ----
3.wf
4.j.angielski
5.wos
6.fizyka
7.historia
8. -----
6.-8. p.E.Mazur
 


Zmiany w podziale godzin na piątek 14 lutego 2020r.

Nieobecni:p.M.Łytek, p.G.Palczewska, p.A.Nowak (zawody), p.B.Kołacz

Klasa 1b Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a Klasa 6b

Klasa 7

Klasa 8 ŚWIETLICA

9.50-13.30
4. zaj. z p.P.Pilarz
7.----

 

1. wf
5. j.angielski
6. ---

6,7. ----


5.

5.

1. informatyka
2. geografia
3. wf
 

6,7. ----

1. ---
2.informatyka
5.geografia
 

7. ---

6.p.B.Riess
 
13.30-16.00 p.P.Pilarz

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 13 lutego 2020r.

Nieobecni: p.A.Czapla oraz klasa 5 (wycieczka)
 

Klasa 6b

Klasa 8

1. historia
6. -----

5. biologia

 

Zmiany w podziale godzin na środę 12 lutego 2020r.

Nieobecni:p.M.Łytek, p.G.Palczewska
 

Klasa 6a

Klasa 6b

Klasa 7 Klasa 8


2. religia

4. j.polski
5. kółko j.pol.
 

1. ---
 
1. ----
2. doradztwo zawod. z p.pedagog
3. doradztwo zawod. z p.pedagog

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 11 lutego 2020r.

Nieobecni:p.M.Łytek

Klasa 7 -lekcja 1 (klasa przychodzi na 8.55) - odwołana; lekcja 4 - matematyka
Klasa 8 -lekcja 1,2 (klasa przychodzi na 9.50) - odwołana; lekcja 3 - j.angielski

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 10 lutego 2020r.

Nieobecni:p.M.Łytek

Klasa 7 - lekcja 6 - matematyka
Klasa 8 - lekcja 5 - j.francuski

Od 10 lutego będzie obowiązywał zmodyfikowany podział godzin.
Zmiany są zamieszczone w zakładkach i zaznaczone na żółto.
Podział godzin dla każdej klasy jest w zakładce w Dzienniku Elektronicznym.
Klasy 4,5 i 7 mają w II półroczu zajęcia z wychowania do życia w rodzinie.


Zmiany w podziale godzin na piatek  24 stycznia 2020r.

Nieobecni:p.S.Solak

Zmiany w podziale godzin na czwartek 23 stycznia 2020r.

Nieobecni:p.S.Solak

Odwołane zajęcia sks dla klasy 1a z p.S.Solakiem.

Zmiany w podziale godzin na środę 22 stycznia 2020r.

Nieobecni:p.S.Solak

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 21 stycznia 2020r.

Nieobecni:p.S.Solak, p.A.Nowak

Klasa 1a Klasa 1b

Klasa 2

Klasa 3b

Klasa 4

Klasa 6ab  Klasa 7
4. zajęcia z p.s.Dzidek Odwołane zajęcia sks dla klasy 1b z p.S.Solakiem.

klasa przychodzi na 8.00
1. zaj. z p.K.Krynicką

3. zajęcia na świetlicy 3. j.polski
4. j.angielski
5.----

6,7. ----
5. j.angielski
6.----

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 20 stycznia 2020r.

Nieobecni:

Klasa 2

Klasa 8

1,2. -----
klasa przychodzi na 9.50

8.-----

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 16 stycznia 2020r.

Nieobecni: p.B.Kamińska, p.A.Czapla oraz klasa 8 i uczniowie kółka francuskiego z kl.6 (wycieczka po lekcji 2), p.S.Solak (zawody)

Klasa 1a

Klasa 3a

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6a i 6b Klasa 7 Klasa 8


Odwołane zajęcia sks dla klasy 1a z p.S.Solakiem.

8.55-12.35

1. ----
4.j.polski
5. kółko
6. -----
4. wf z p.A.Nowak
6. ----
1.j.polski
2.matematyka
3. historia
4. biologia
5. wf z p.A.Nowak
6. ---

7,8. -----
1.matematyka
2. fizyka
3.-7. wycieczka

 

Zmiany w podziale godzin na środę 15 stycznia 2020r.

Nieobecni:p. B.Kamińska, p.A.Nowak (zawody)
 

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 2

Klasa 6b Klasa 8
4. wf z p.S.Solakiem

9.50-13.30
7. zaj. wf odwołane/ świetlica


1,2. ----/świetlica

1. -----

3.matematyka z p.dyrektor

4. j.angielski

5.---
6.----
7. ----
religia do odrobienia
 

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 14 stycznia 2020r.

Nieobecni:p.S.Solak (zawody), p.T.Kołacz, p.B.Kamińska

Klasa 1b

Klasa 3a

Klasa 4

Klasa 6ab chłopcy Klasa 6a Klasa 6b Klasa 7 Klasa 8


Odwołane zajęcia sks dla klasy 1b z p.S.Solakiem.

Klasa przychodzi na 9.40

1.------/świetlica
2. -----/świetlica
3. wf z klasą 3b


3. j.polski
4. j.angielski
5. ----

6,7. ---

Klasa przychodzi na 9.50

2.----

3. matematyka z p.dyrektor 5. j.angielski
6. -----
5,6,7. ----

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 13 stycznia 2020r.

Nieobecni:p.A.Nowak (zawody), p.M.Łytek

Odwołane zajęcia sks  z p.A.Nowak.

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 3b Klasa 6a Klasa 7 Klasa 8


4. zajęcia z p.S.Dzidek (za wf z p.A.Nowak)
 

9.50-13.30

7. ---/świetlica


5. ----/ uczniowie czekający na świetlicę idą na zajecia z klasą 3a
7.--- 6. matematyka

3. biologia

5.j.francuski

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 9 stycznia 2020r.

Nieobecni:p.S.Dzidek, p.P.Pilarz, p.K.Krynicka, p.T.Kołacz, p.R.Wcislak oraz klasy 1a, 1b, 2, 3a, 3b

Zmiany w podziale godzin na środę 8 stycznia 2020r.

Nieobecni:p.R.Stach

Klasa 1

Klasa 6a

Klasa 6b

3.zaj plast. z p.D.Tekieli

 

1.----- 2.zaj. z p.pedagog

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 20 grudnia 2019r.- ostatni dzień przed świętami

Dzień odświętny (jeden z dwóch zaplanowanych z kalendarza roku szkolnego).
Uczniowie przychodzą do szkoły bez książek na godzinę 9.00. Koniec zajęć o godzinie 12.00.
 

9.00-10.00 wigilie klasowe
10.00-10.30 długa przerwa (porząkowanie sal, ustawienie krzeseł na sali gimn.)
10.30-12.00 spotkanie wigilijne na sali gimnastycznej, kolędowanie

Świetlica poranna jest czynna zgodnie z rozkładem, zapotrzebowanie na popołudniową opiekę należy zgłosić wychowawcy lub w sekretariacie.
Na stołówce - suchy prowiant.

Zmiany w podziale godzin na czwartek 19 grudnia 2019r.

Nieobecni: p.B.Kamińska, p.B.Riess, p.A.Łydek oraz klasy 7 i 8, p.S.Dzidek, p.P.Pilarz, p.A.Czapla oraz klasy 1a, 1b, 5, p.K.Krynicka i klasa 2 (wycieczka)

Klasa 4

Klasa 6a

Klasa 6b Świetlica


5. historia
6. ---
 

1. ---
2.informatyka
3. j.angielski
4. historia
5. wf
1. historia
2. j.angielski
3. g.wych.
4. wf z p.A.Nowak
5. wf
6. ----
1,2. p.H.Strączek

 

Zmiany w podziale godzin na środę 17 grudnia 2019r.

Nieobecni: p.K.Krynicka

Klasa 2
8.00-12.35

1. zajęcia z p.P.Pilarz
2. zajęcia z p.P.Pilarz
3. zaj. muzyczne z p.G.Palczewską
4. wf z p.Solakiem
5. zaj.plast. z p.D.Tekieli
 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 17 grudnia 2019r.

Nieobecni:p.P.Pilarz, p.A.Nowak (zawody), p.K.Krynicka
 

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 2

Klasa 3b Klasa 4 Klasa 6ab dziewczyny

9.50-12.35

4. zaj. z p. S.Dzidek
6. ---/świetlica

9.50-13.30

1. ---/świetlica

2.----/świetlica
3.sks z p.S.Solakiem
4. zaj. z p.T.Kołacz
5. zaj. z p.T.Kołacz
6.religia

10.50- 12.35
1.---/świetlica
2.---/świetlica
3.---/świetlica
4. zaj. z p.pedagog
5. religia

 

3.zaj. z p.pedagog


2. wf
3. j.polski

6,7. ---


Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 16 grudnia 2019r.

Nieobecni:p. A.Nowak, p.K.Krynicka
 

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 2

Klasa 3b Klasa 8
4. zaj. z p. S.Dzidek

9.50-13.30
7. zaj. wf odwołane/ świetlica


1. zaj.z p.P.Pilarz
2. zaj.z p.P.Pilarz
3. zaj. z p.pedagog
4. zaj. z p.pedagog
5. j.angielski

8.00-11.35

5. -----/ uczniowie,którzy zostają na świetlicę idą na zajęcia z p.T.Kołacz do klasy 3a


3. biologia

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 13 grudnia 2019r.

Nieobecni:p.S.Dzidek, p.P.Pilarz, p.T.Kołacz, p.R.Wciślak oraz klasy 1ab, 3ab (wycieczka), p.S.Solak, p.K.Krynicka

Klasa 2

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6ab chłopcy Klasa 7
8.55-12.35
1. ---
2. religia
3.informatyka z p.R.Stachem
4. wf z p.A.Nowak
5. zaj.plastyczne z p.D.Tekieli

6. ----


2. muzyka
6. ---
5. zaj. z p.A.Nowak
7. -------

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 12 grudnia 2019r.

Nieobecni:p.S.Dzidek, p.K.Krynicka i klasa 2 (wycieczka)
W związku z tym, że Wigilia dla Seniorów będzie sie odbywać na sali gimnastycznej od godz. 16.00,
klasa 7 ustawi stoliki na lekcji 7, lekcja 8 (wf) będzie odwołana. 


Klasa 1a
8.55-11.35

1. --
2. sks z p.Solakiem
3. zajecia z p.P.Pilarz
4. religia z Księdzem
5. ----/świetlica
6. ----/świetlica
 

Zmiany w podziale godzin na środę 11 grudnia 2019r.

Nieobecni:p.M.Bożek (logopeda)

Odwołane zajęcia z p.logopedą w klasach 1-3.

Zmiany w podziale godzin na wtorek 10 grudnia 2019r.

Nieobecni:p.S.Solak (zawody)

Klasa 1b

Klasa 4

Klasa 6ab chłopcy Klasa 7

odwołane zajęcia sks 


3. j.polski
4. j.angielski
5. -----
6,7.--- 5.j.angielski
6. -------

 

Zmiany w podziale godzin na piatek 6 grudnia 2019r.

Nieobecni:p.Kanarkowska, p.D.Tekieli (ERASMUS+), p.R.Stach, p.B.Kołacz

 

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 3a

Klasa 3b Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b Klasa 7 Klasa 8

9.50-13.30

 

7. ---

3. zaj. z p.P.Pilarz

8.00-11.35

5.----

5.zaj. z p.R.Wciślak

1,2.----

 

4. informat. z p.B.Kamińską


4. muzyka
 

6. ---

1. ---
2.g.wych

3. religia z 6b

6,7. ---

2. matematyka

 

6,7.---

2.matematyka

1.---
3. matematyka

 

 

7.---

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 5 grudnia 2019r.

Nieobecni:p.Kanarkowska (ERASMUS+), p.S.Dzidek i klasa 1a (wycieczka), p.A.Popiołek, A.Łydek i klasa 6b (wycieczka od lekcji 4), p.R.Stach,
p.A.Nowak (zawody), p.K.Krynicka

Klasa 7 lekcja 3 godz.wych (z wtorku 3.12)

Klasa 1a

Klasa 2

Klasa 3b Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b Klasa 7 Klasa 8

wycieczka

8.55-12.35

1.----
2. wf z p.S.Solakiem
3.j.angielski
4.religia
5.zaj.komp. z p.B.Kamińską

8.55-12.35

1.----
2.religia
3. zaj.z p.P.Pilarz
4,5. bez zmian


 

5,6.----


2.matematyka
3.wf z p.S.Solakiem
 

6.----

4. zaj. z p.pedagog
5. wf z p.S.Solakiem cała klasa

wycieczka od lekcji 4
 

1. fizyka
2.j.angielski
3. g.wych
4.biologia
5.chemia
6,7.wf
8. ----

1.mat.
2.fizyka
3.j.angielski
4.chemia
5.j.francuski
6. bioloogia
7. ----

 

Zmiany w podziale godzin na środę 4 grudnia 2019r.

Nieobecni:p.Kanarkowska, p.D.Tekieli (ERASMUS+), p.R.Stach

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 2 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b Klasa 7

3.zaj. z p.S.Dzidek

6. zaj. świetlicowe 5. zaj. z p.K.Krynicką

2.zaj. z p.pedagog
 

 

4.muzyka (z piątku)

1. ---
2.j.polski
3.muzyka
4. religia
5. kółko j.polski
6. ---

1.matemat.
2. muzyka
3.j.polski
4. wf z p.S.Solakiem
5. religia

1. ----
 

7. ----

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 3 grudnia 2019r.

Nieobecni:p.Kanarkowska (ERASMUS+)
 

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6b Klasa 7 Klasa 8

5.j.angielski

3.j.angielski 2. j.angielski

4. j.polski
 

6. j.angielski

1. j.angielski

 

Klasa 7 lekcja 4 j.polski (ze środy 27.11)

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 2 grudnia 2019r.

Nieobecni:p.Kanarkowska (ERASMUS+)

Klasa 6a

Klasa 6b

Klasa 8


2. j.polski (z piątku)
6. j.angielski

7. wdż dziewczyny
 

5. j.angielski

7.wdż dziewczyny

7. j.angielski

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 29 listopada 2019r.

Nieobecni:p.R.Stach, p.S.Solak
 

Klasa 1b

Klasa 3a

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6ab Klasa 7 Klasa 8

3. edu. z p.P.Pilarz

8.00-11.35

1.zaj. z p.T.Kołacz
 

4. religia
5. ----

4. muzyka
5,6. ---


2.muzyka
 

6. ---

5. wf obie klasy

 

7. wdż chłopcy

2. matematyka

7. ----

1. ---

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 28 listopada 2019r.

Nieobecni:p.S.Solak i klasa 4 (wycieczka), p.R.Stach, Ksiądz

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 3a

Klasa 3b Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b Klasa 7

2. odwołany sks z p.Solakiem

3. zaj. z p.P.Pilarz (za religię) 1.----

Klasa przychodzi na 9.50
1. ---
2.----

1. ---
2.historia
 

6. ---

5. wf cała klasa 3. biologia
5. j.polski

7,8. -------

 

Zmiany w podziale godzin na środę 27 listopada 2019r.

Nieobecni:p.B.Riess, p.M.Bożek (logopeda), p.R.Stach

 

Klasy 2 i 3 Klasa 1a

Klasa 4

Klasa 5 Klasa 6a Klasa 6b Klasa 7

Klasa 8

Świetlica
Odwołane zajęcia z p.logopedą 3. edu.plast (za edu.inf)

5. j.polski
 

1,2,3. warsztaty profilaktyczne Debata 1.wf z p.S.Solakiem 2.wf z p.S.Solakiem 4. matematyka 4,5,6. warsztaty profilaktyczne Dopalacze
7.-----
 

p.B.Riess

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 26 listopada 2019r.

Nieobecni:p.K.Krynicka (konkurs)
Klasa 2

8.55-12.35
1.-----

2.zaj.świetlicowe (wyklad na temat pszczół)
3.zaj.świetlicowe
4.edukacja z p. T.Kołacz
5.religia

 

Wykład na temat pszczół - sala 5 piętro

lekcja 2. kl.2
lekcja 3. kl.4
lekcja 4. kl.3a+3b
lekcja 5. kl.5
lekcja 6. kl.1a+1b
 
Klasy 7 i 8 - doradztwo zawod. wg planu

 

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 25 listopada 2019r.

Nieobecni:
Wykład na temat trzmieli - klasa 6b lekcja 1, klasa 6a lekcja 2 (sala 5 piętro)

Klasa 6ab lekcja 7 wdż dziewczyny

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 22 listopada 2019r.

Nieobecni: p.R.Stach, p.P.Pilarz
Próbny egzamin klasy 8

Klasa 1b

Klasa 2

Klasa 3a Klasa 4 Klasa 6a Klasa 6b Klasa 7 Klasa 8

10.50 - 13.30

3. -----/świetlica
4.wf
5,6. zajecia z p.R.Wciślak
7.-----/świetlica

3,4. warsztaty profilaktyczne

8.00-11.35

5.-----/ świetlica z p.A.Nowak

1,2. warsztaty profilaktyczne

4. plastyka

5,6. warsztaty profilaktyczne
7.religia
7. ------ 2. matematyka

1. -----
2. egzamin próbny

3. egzamin próbny

4-7. lekcje bez zmian

 

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 21 listopada 2019r.

Nieobecni: p.R.Stach
Próbny egzamin klasy 8

Klasa 3a

Klasa 3b

Klasa 5

Klasa 6b Klasa 7 Klasa 8
3,4. warsztaty profilaktyczne

1,2. warsztaty profilaktyczne

 

 z p.B.Riess 5,6. warsztaty profilaktyczne 7,8. warsztaty profilaktyczne 1. ---

2. egzamin próbny

3. egzamin próbny

4-7. lekcje bez zmian

 

Zmiany w podziale godzin na środę 20 listopada 2019r.

Nieobecni:p.M.Mastalerz, p.R.Stach
Próbny egzamin klasy 8

Klasa 1a

Klasa 6a

Klasa 6b Klasa 7

3. edu.plast.

1.---- 2. zaj. z p.pedagog 3. plastyka
7. -------

 

Próbne egzaminy klasy 8 z wydawnictwem Nowa Era

 

środa

czwartek

piątek

przedmiot
czas pisania

j.polski/ 120 minut

9.00 – 11.00

matematyka/ 100 minut
9.00 – 10.40

j.angielski/ 90 minut

9.00 – 10.30

sala

sala plastyczna

sala plastyczna

sala plastyczna

Podział godzin

1.----
2. egzamin próbny M.Ł

3. egzamin próbny B.K.

4. egzamin próbny B.K.
5-7. lekcje bez zmian

 

1.-----
2. egzamin próbny H.S.

3. egzamin próbny A.P.

4-7. lekcje bez zmian

1. -----
2. egzamin próbny E.M

3. egzamin próbny B.K

4-7. lekcje bez zmian

 

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 19  listopada 2019r.

Nieobecni:p.M.Mastalerz
 

Klasa 7 lekcja 2 - zajecia z p.B.Riess

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 18  listopada 2019r.

Nieobecni:p.A.Czapla
Klasy 6ab dziewczyny - wdż na lekcji 7

 

Klasa 5

Klasa 7

Klasa 8

1,2.-------
 

3.matematyka 4. j.angielski

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 15  listopada 2019r.

Nieobecni:p.R.Stach, p.A.Nowak i p.S.Solak oraz kl.4,5 (Alternatywna Lekcja WF w Krzeszowicach),p.K.Krynicka

Klasy 6ab chłopcy - wdż na lekcji 7

Klasa 1b Klasa 2

Klasa 3a

Klasa 6a

Klasa 6b

Klasa 7

Klasa 8 ŚWIETLICA
3,4. edu. z p.P.Pilarz 1. edu.z p.T.Kołacz
2. religia
3.zaj.swietlicowe z p.E.Mazur
4.j.angielski z p.B.Kanarkowską
5.edu.muzyczna z p.G.Palczewską

8.55-11.35

1. ----

 

4.religia
5. ----

5. religia
7. ----/wdż chłopcy


5.j.polski
 

2. matematyka


7.----

1.j.angielski 6. p.G.Palczewska
7.p.M.Bień
8,9.p.P.Pilarz do godz.16.00
 

 

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 14 listopada 2019r.

Nieobecni:p.R.Stach, p.A.Nowak i p.S.Solak oraz kl.6a,6b (Alternatywna Lekcja WF w Krzeszowicach), p.K.Krynicka

Zajęcia sks z p.S.Solakiem odwołane

 

Klasa 2

Klasa 3a

Klasa 3b

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 7 Klasa 8
1. zaj.z p.J.Miszutą
2.edu.inf. z p.B.Kaminską
3.j.angielski
4.religia
5.zaj. z p.pedagog

 

1. zaj. z p.T.Kołacz

1. ----
3. zaj.komp. z p.B.Kamińską

4. j.polski
5.kółko j.polski
6. -----

2. kółko j.polski


6.----7,8. -----

4.wos
 

7.----

 

 

Zmiany w podziale godzin na środę 13 listopada 2019r.

Nieobecni:p.R.Stach, p.K.Krynicka

Klasa 1a Klasa 2

Klasa 6a

Klasa 6b

Klasa 8


3. zajęcia z p.S.Dzidek
(za zaj.komp.)
1.świetlica
2.świetlica
3.edu plast
4. wf z p.S.Solakiem
5.edu plast.

1. ----

 

2.zaj. z p.pedagog

1. wdż dziewczyny

 

 

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 12 listopada 2019r.

Nieobecni:p.B.Kamińska, p.B.Kanarkowska

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a

Klasa 6b

Klasa 7 Klasa 8

 

5.-----

3.świetlica z  p.E.Mazur

1,2. -----
 

 

Klasa przychodzi na 9.50

1,2.----
3.j.polskiKlasa przychodzi na 9.50


6. -----
7. -----

1. ---

 

5,6,7,8.-----
 

Klasa przychodzi na 8.55

 

Zmiany w podziale godzin na piatek  8 listopada 2019r.

Nieobecni:p.R.Stach, p.A.Łydek

klasy 6ab wdż chłopcy

Klasa 1b

Klasa 3a

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a

Klasa 6b Klasa 7 Klasa 8

3. edu inf. z p.B.Kamińską

 

 

5. -----
 

3.wf
4.muzyka
5.j.angielski
6. ----
 
1. -----

1,2. ----
 

2. matematyka (z czwartku)
 

4.matematyka

2. matematyka 1.-----

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek  7 listopada 2019r.

Nieobecni:p.R.Stach
Wieczornica - godz.17.00 (sala gimnastyczna)
Zmiany w podziale godzin klas 6b,7 i 8 związane są z przygotowaniem do wieczornicy.

Klasa 3b

Klasa 5

Klasa 6b

Klasa 7

Klsa 8

 

1. ----


1. j.angielski
2. matematyka
3. historia

2. j.angielski
(z piątku)
6. ----

1. historia
2. fizyka
3. j.angielski
4. chemia
5. matemat.
6. biologia
7.wf

8. ----
 

1. fizyka
2. matematyka
3. wf z p.S.Solakiem
7. -----

 

Zmiany w podziale godzin na środę  6 listopada 2019r.

Nieobecni: p.A.Nowak (zawody), p.R.Stach; p.S.Dzidek, p.P.Pilarz, p.T.Kołacz, p.R.Wcislak oraz klasy 1a,1b,3a,3b (wycieczka)

Klasa 6a

Klasa 6b

Klasa 8


1.----

2. religia
 

5. ----

 

1. wdż chłopcy

5. religia
6,7. ----

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 4 listopada 2019r.

Nieobecni: p.M.Mastalerz

Klasa 7 na lekcj 2 - zajęcia z p.pedagog
Klasy 6ab dziewczyny - wdż (chłopcy z kl.6ab - wdż w piątek na lekcji 7)

Od 4 listopada będzie obowiązywała zmiana w podziale godzin dla klas 1a,  4, 7 i 8

Klasa 1a

Klasa 4

Klasa 7

Klasa 8

9.50-14.20

3. edukacja
4.wf

5,6. edukacja
7.j.angielski

1,2. matematyka

3. technika
4. przyroda
5. j.polski

1.historia
2.matematyka
3.j.francuski
4.geografia
5.biologia

6.j.polski
7. fizyka

3.wf
4.j.francuski

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 31 października 2019r.

Nieobecni: p.M.Mastalerz i p.R.Wciślak (na lekcjach 2-4)

Klasa 2

Klasa 3b

Klasa 7

1.-------
3. zaj. z p.K.Krynicką

klasa przychodzi na 8.55

4. zajęcia z klasą 3a z p.T.Kołacz 3. wf
8. ----

 

Zmiany w podziale godzin na środę 30 października 2019r.

Nieobecni: p.A.Nowak

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 6a

Klasa 6b

Klsa 8

 

4. wf z p.S.solakiem

9.50-13.30

7. ----

2. muzyka
 

5. j.polski

1. muzyka

 

4.religia z 6a
5. ----
 

5.religia
6. -----
7. -----

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 29 października 2019r.

Nieobecni: p.A.Łydek (OKE), p.A.Nowak (zawody)

Klasa 1a

Klasa 3b

Klasa 4

Klasa 6ab dziewczyny

Klasa 6a Klasa 6b

9.50-12.35

4. zaj. z p.S.Dzidek

6. ----

3. zaj.świetlicowe z p.E.Mazur


 

 

2. zaj.świetlicowe z p.B.Riees


6,7. ---

5. ---
6. ---
7.----

4. matematyka ze środy z lekcji 1.

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 28 października 2019r.

Nieobecni:

wdż klasy 6ab (dziewczyny) na lekcji 7

Zmiany w podziale godzin na piątek 25 października 2019r.

Nieobecni: p.S.Solak, p.G.Palczewska, p.B.Kołacz

Klasa 3a

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6ab chłopcy

Klasa 7 Klasa 8

1. ---

4. religia

5,6.----


 

 

1,2. ----

6. -----

klasa przychodzi na 9.50;
kółko do odrobienia 14 listopada


5.j.polski

3. matematyka

7.----

7. ----

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 24 października 2019r.

Nieobecni: p.S.Solak

Klasa 1a Klasa 3a

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6ab

Klasa 7
2. sks odwołany

1. ---

4. j.angielski


 

 

6. ----

 


5. wf obie klasy

7,8.----

 

Zmiany w podziale godzin na środę 23 października 2019r.

Nieobecni: p.S.Solak, p.T.Kołacz i p.R.Wciślak oraz klasy 3a i 3b (na lekcjach 2,3,4,5)

 

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 8

4. matematyka

1,2. ----

klasa przychodzi na 9.50

1.wdż chłopcy

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 22 października 2019r.

Nieobecni:p.B.Kanarkowska, p.S.Solak

Klasa 1b Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6b

Klasa 6ab
chłopcy

Klasa 7

Klasa 8
2. sks z p.Solakiem odwołany


3. j.polski
4. ----
5. ---

 

3. zaj.z p.pedagog


 

 

1,2. ----
klasa przychodzi na 9.50
 

 

6,7. ----

5. matematyka
6. ------

1. ----
 

 

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 15 października 2019r.

Nieobecni:p.B.Kanarkowska, p.D.Tekieli, p.M.Łytek

Próbna ewakuacja - ok. godz.12.30.
Po ewakuacji do szkoły na zajęcia wracają klasy Ia i Ib oraz dzieci ze świetlicy.

Klasa 1a

Klasa 3b

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a Klasa 6b Klasa 8 ŚWIETLICA

9.50 -13.30


7. -zaj.z p.S.Dzidek

edu plast. odwołane

5. j.angielski

1,2. ---


4.muzyka
6. ----
 

3. religia z 6b
6,7.---

2. muzyka

6,7.----

3. ?  

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 17 października 2019r.

Nieobecni:p.B.Kanarkowska

Klasa 5

Klasa 7

3. wf
6. ----

2. matematyka

 

Zmiany w podziale godzin na środę 16 października 2019r.

Nieobecni:p.B.Kanarkowska, p.A.Czapla

Klasa 1a

Klasa 3b

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a

Klasa 7 Klasa 8

5. edu.plast.
zaj z p.S.Dzidek

1. edu.plast


 

2. plastyka
 
6. -----


3.plastyka

1. -----
 

5. matematyka

1. wdz dziewczyny

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 15 października 2019r.

Nieobecni:p.B.Kanarkowska/ klasa 8 i p.B.Kamińska (od lekcji 4) - wycieczka w ramach doradztwa zawodowego

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6b

Klasa 7

Klasa 8

5. ---

3. g.wych.

 

5. ----
 

 

1,2. ----
klasa przychodzi na 9.50
 


6. ------

1. ----
 

o 10.35 wyjazd do Chrzanowa

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 14 października 2019r.

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

O godz.10.00 odbędzie się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowanie pierwszaków.
Zapraszamy uczniów w strojach galowych.

Zmiany w podziale godzin na piątek 11 października 2019r.

Nieobecni:p.B.Kołacz

Klasa 8 - lekcja 7 odwołana

Zmiany w podziale godzin na czwartek 10 października 2019r.

SKS - zajęcia sportowe dla klas 2-4 z p.S.Solakiem, godz. 15:10-16:00

SKS - zajęcia sportowe dla klas 5-8 z p.S.Solakiem, godz. 16:00-17:00

Zmiany w podziale godzin na środę 9 października 2019r.

Nieobecni:p.A.Nowak (zawody), p.T.Kołacz, p.R.Wciślak oraz klasy 3a, 3b (wycieczka)

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 8

9.50-12.35

4. edukacja z p.S.Dzidek (za wych.fiz.)

6. -----

9.50-13.30

7. ----

1. wdż chłopcy

 

5.wf z p.S.Solakiem
6.
 

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 8 października 2019r.

Nieobecni:

SKS - zajęcia sportowe dla klas 2-4 z p.S.Solakiem, godz. 14:20 - 15:20

Klasy 7 i 8 doradztwo zawodowe

Zmiany w podziale godzin na piatek 4 października 2019r.

Nieobecni:p.B.Kanarkowska, p.S.Solak (zawody), p.A.Nowak (zawody)

Klasa 1b

Klasa 3a

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a

Klasa 6b

Klasa 7

Klasa 8

ŚWIETLICA

9.50-13.30

3.edu.inf.
4.edukacja
5.edukacja
6.kółko z p.P.Pilarz
7. -----

klasa przychodzi na 8.55

1. -----

4.religia

1. muzyka

 

 

5.przyroda

6. ---


2.muzyka

4.plastyka


6. ----
 

 

2.matematyka

5. ??

6.j.polski

 

2.j.polski
 

4.matematyka

5.j.polski

 

 

 

7. ----

 

3.matematyka

12.35-16.00 p.B.Riess

 

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 3 października 2019r.

SKS - zajęcia sportowe dla klas 2-4 z p.S.Solakiem, godz. 15:10-16:00

SKS - zajęcia sportowe dla klas 5-8 z p.S.Solakiem, godz. 16:00-17:00

Zmiany w podziale godzin na środę 2 października 2019r.

Nieobecni:p.A.Łydek, p.M.Łytek., p.B.Riess

Klasa 4

Klasa 6a

Klasa 6b

Klasa 7 Klasa 8 ŚWIETLICA

klasa przychodzi na 8.55

1. ------

 

 

5. -----

 


2. muzyka
 

5,6. -----

3. muzyka
4. religia z kl.6a

5. ----

1. ----
2. matematyka
3. matematyka
4. j.angielski


 

1,2. -----

 

6,7.p.M.Mastalerz
8,9. p.A.Nowak

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 1 października 2019r.

Nieobecni:p.S.Solak (zawody)

zajęcia sportowe sks o godz. 14:20 dla klas 2-4 z p.S.Solakiem odwołane

Klasa 1b

Klasa 4

Klasa 6ab chłopcy

Klasa 7

Klasa 8

klasa przychodzi na 9.50

2. odwołany sks z p.S.Solakiem

1.religia
2. j.polski

3. j.polski

4. j.angielski

5. ----
 

 

6,7. ----
 

5. j.angielski
6. ------

 

7.dor.zawodowe
zaj.doradztwa zaw. odbędą się we wtorek 8.10.2019

8.dor.zawodowe

zaj.doradztwa zaw. odbędą się we wtorek 8.10.2019

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 30 września 2019r.

Nieobecni:p.M.Mastalerz

Filharmonia s.I, godz.8.00

 

Klasa 6b

Klasa 7

Klasa 8


 

1. matematyka
2. kółko

 

 

1. ----
2. historia

1.historia
2.kółko mat.
 

 

Zmiany w podziale godzin na piatek 27 września 2019r.

Nieobecni:p.S.Solak, p.A.Nowak (zawody powiatowe)
 

Klasa 1b

Klasa 3a

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a Klasa 6b Klasa 7 ŚWIETLICA

9.50-13.30

3.edu.inf.
4. edukacja
5. edukacja
6. kółko
7. -----

klasa przychodzi na 8.55

1. -----

4.religia

6. ---


2.muzyka
6. ----
 

5. j.polski 5.j.angielski 7. ---- 12.35-16.00 p.E.Mazur

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 26 września 2019r.

SKS - zajęcia sportowe dla klas 2-4 z p.S.Solakiem, godz. 15:10 - 16:00

Zmiany w podziale godzin na środę 25 września 2019r.

Nieobecni:p. S.Solak (zawody)
klasa 8 - wdż dziewczyny

Klasa 3a

Klasa 4

Klasa 5

5. -----

3. matematyka

1,2. -----
 

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 24 września 2019r.

Nieobecni:p.M.Mastalerz (lekcja 2)

SKS - zajęcia sportowe dla klas 2-4 z p.S.Solakiem, godz. 14:20 - 15:20 

Klasa 4

Klasa 6b

Klasa 7

2. wf
 

4. j.polski

2. j.polski
4. j.angielski


2. j.angielski
 

6. matematyka
 

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 19 września 2019r.

Nieobecni: p.A.Nowak, p.S.Solak (zawody)

Zawody - zbiórka wszystkich uczniów wyjeżdżających na zawody o godzinie 8:45. Przypominamy o zabraniu stroju sportowego i zgody. Obecność obowiązkowa.

odwołane zajęcia sks z p.Solakiem

Klasa 3b

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a

Klasa 6b

Klasa 7

Klasa 8

3. zaj. w świetlicy

4. j.polski
5. kółko
6. -----

klasa kończy o 12.35

6. ----

 

klasa kończy o 12.35

4. biologia z 6b
5. historia z 6b

4. biologia z 6a
5. historia z 6a
6. ----

4. historia
5.chemia

6. biologia
7,8. ----

4. chemia
5. j.franc.
6. wos
7. ---

 

Zmiany w podziale godzin na środę 18 września 2019r.

Nieobecni: p.J.Lecznar, p.A.Łydek

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a

Klasa 6b

klasa przychodzi na 8.55

1. ------

4. matemat. z p.M.Mastalerz

 

5. matematyka z p.B.Kamińską


2. muzyka
 

5,6. -----
 


3. muzyka
4. religia z kl.6a

5. ----

 

Zmiany w podziale godzin na wtorek 17 września 2019r.

Nieobecni: p.J.Lecznar

Klasa 5

Klasa 7

Klasa 8

1,2. -----
klasa przychodzi na 9.50

3. matematyka
 

7.doradztwo zawodowe

1. -----
4. j.angielski
8. doradztwo zawodowe

 

Zmiany w podziale godzin na poniedziałek 16 września 2019r.

Nieobecni: p.J.Lecznar

Klasa 4

Klasa 5

1,2. -----
klasa przychodzi na 9.50

3. biologia

 

Zmiany w podziale godzin na piątek 13 września 2019r.

Nieobecni: p.E.Mazur (konkurs)

Klasa 5

Klasa 6a

Klasa 6b

Klasa 7 Klasa 8

 

3. muzyka
4. religia
5. j.angielski
6. -----

1,2. ----
4. j.angielski

6.j.polski

1. -----

 

1. -----
3. wf
4. muzyka
5. religia
 

7. ----

2. zaj. z p.pedagog

 

Zmiany w podziale godzin na czwartek 12 września 2019r.

Nieobecni: p.J.Lecznar, p.E.Mazur (konkurs)

 

Klasa 4

Klasa 7

Klasa 8

świetlica popołudniowa

3. matemat. z p.M.Mastalerz

3. wf

4. matematyka
8. ----


6.j.francuski
 

dzieci pod opieką p.A.Nowak

 

Zmiany w podziale godzin na środę 11 września 2019r.

Nieobecni: p.J.Lecznar

Klasa 4 - matematyka z p.M.Mastalerz
Klasa 5 - matematyka z p.B.Kamińską

Zmiany w podziale godzin na wtorek 10 września 2019r.

Nieobecni: p.J.Lecznar

Klasa 5

Klasa 7

Klasa 8

1,2. -----
klasa przychodzi na 9.50

3. matematyka

4. g.wych.
6.kółko mat.
7. ------

 

Podział godzin i zmiany w podziale godzin na poniedziałek 9 września 2019r.

Nieobecni: p.J.Lecznar

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 2

Klasa 3a

Klasa 3b

9.50-14.20
wf
edukacja
edukacja
edukacja
j.angielski

 

9.50-14.20
edukacja

edukacja
edukacja
j.angielski
wf

8.00-12.35
wf
edukacja
edukacja
edukacja
j.angielski

8.00-12.35
j.angielski
edukacja

edukacja
edukacja
kółko zaint. z p.T.Kołacz

8.00-12.35
kółko zaint. z p.T.Kołacz
edukacja
edukacja
j.angielski
wf

 

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a

Klasa 6b

Klasa 7

Klasa 8

klasa 4 przychodzi na 9.50
1.matematyka
2.matematyka

3.j.polski
4.technika
5.przyroda

1. j.polski
2. j.polski
3.matematyka (biologia)
4. historia
5.technika

 

1.kółko j.polski
2.g.wych.
3.matematyka
4.matematyka
5.historia
6.j.angielski
7.w.prorodzinne

1. --
2. matematyka
3.historia
4. j.polski
5.j.angielski
6.g.wych.

1. historia
2. matematyka
3. geografia
4.biologia
5.j.francuski
6.j.polski
7.fizyka

1.kółko mat.
2. historia
3. j.francuski
4.wf
5.j.polski
6.fizyka
7.j.angielski
8.wos

 

Podział godzin i zmiany w podziale godzin na piątek 6 września 2019r.

Nieobecni: p.J.Lecznar

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 2

Klasa 3a

Klasa 3b

9.50-14.20
religia
edukacja
edukacja
edukacja
edu.plastycz.

 

9.50-14.20
edu.inform
wf

edukacja
edukacja
kółko zaint. z p.P.Pilarz

8.55-12.35
religia
wf
edukacja
edukacja

8.00-12.35
religia
edukacja

edukacja
wf
e.inform.

8.00-12.35
edukacja
edukacja
edukacja
edukacja
edu.plastycz.

 

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a

Klasa 6b

Klasa 7

Klasa 8

1.j.angielski
2.plastyka
3.j.polski
4.informatyka
5.muzyka
6.wf

1. kółko j.polski
2.wf
3. geografia
4. j.angielski
5.religia
6.muzyka

 

1.--
2.j.polski
3.plastyka
4. geografia
5.wf
6. j.angielski
7.religia

1. technika
2. j.angielski
3.religia
4. j.polski
5.wf
6.plastyka
7.w.prorodzinne

1. kółko mat.
2. informatyka
3. muzyka
4.religia
5. geografia
6.j.polski
7.wf

1. informatyka
2. geografia
3. j.angielski
4. biologia
5.j.polski
6.religia
7. edb

 

Podział godzin i zmiany w podziale godzin na czwartek 5 września 2019r.

Nieobecni: p.J.Lecznar

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 2

Klasa 3a

Klasa 3b

8.55-13.30
sks
edukacja
edukacja
edukacja
edukacja

 

9.50-13.30
religia
edukacja

edukacja
j.angielski

8.00-12.35
edukacja
edukacja
j.angielski

e.inform.
edukacja

8.00-12.35
wych.fiz
edukacja

edukacja
edukacja
j.angielski

8.00-12.35
e.inform.
religia

wych.fiz
edukacja
kółko zaint. z p.T.Kołacz

 

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a

Klasa 6b

Klasa 7

Klasa 8

1. religia
2.historia
3.matemat.(zast.)
4.godz.wych.
5.j.polski
6.kółko j.polski

1. historia
2.inform.
3.j.angielski
4.j.polski
5.biologia
6.wf

 

1.j.polski
2.j.polski
3.matematyka
4.historia
5.wf


1. ---
2.matematyka
3.j.polski
4.biologia
5.wf
6.historia


1. fizyka
2. j.angielski
3. matematyka wf
4.chemia  matematyka
5. historia
6. biologia
7.wf
8.wf

1. matematyka
2. fizyka
3. historia
4. wf
5.j.francuski
6.chemia j.francuski
7. wos

 

 

Podział godzin i zmiany w podziale godzin na środę 4 września 2019r.

Nieobecni: p.J.Lecznar

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 2

Klasa 3a

Klasa 3b

9.50-13.30
edu.informatyczna
wych.fiz.
edukacja
j.angielski

 

9.50-14.20
edukacja
edukacja

edukacja
edu.plastyczna
wych.fiz.

8.00-12.35
wych.fiz.

edukacja
edukacja

edukacja
kółko plast.

zaj.z logopedą 13.30-14.20

8.00-12.35

kółko zaint. z p.T.Kołacz
edukacja

edukacja
edukacja
wych.fiz

zaj.z logopedą 12.35-13.30

8.00-12.35
j.angielski
edukacja

edukacja
edukacja
edukacja

zaj.z logopedą 12.35-13.30

 

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a

Klasa 6b

Klasa 7

Klasa 8

1. j.polski
2.j.angielski
3.wf
4.matemat.(zast.)
5.przyroda

1. wf
2.wf
3.religia
4.plastyka
5. matemat.(zast.)
6.j.polski

 

1.informatyka
2.j.polski
3.j.angielski
4.religia
5.muzyka

1.matematyka
2.informatyka
3.j.polski
4.muzyka
5.religia
6.kółko j.polski

1.j.angielski
2.matematyka
3. j.polski
4. j.polski.
5. J.francuski
6. religia
7. plastyka

1.w.prorodzinne
2. j.polski
3. matematyka
4.matematyka
5.wf
6.wf
7. religia

 

Podział godzin i zmiany w podziale godzin na wtorek 3 września 2019r.

Nieobecni: p.J.Lecznar

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 2

Klasa 3a

Klasa 3b

9.50-13.30
religia
wych.fiz.
edukacja
edukacja

 

 

8.55-13.30

sks (wych.fiz)
edukacja
edukacja

edukacja
religia

8.55-12.35
edukacja
edukacja

edukacja
religia

8.00-11.35

edukacja
edukacja

edukacja
religia

8.55-12.35
religia
wych.fiz.
edukacja
edukacja

 

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6a

Klasa 6b

Klasa 7

Klasa 8

8.00-12.35

1.religia
2.j.polski
3.wf
4.wf
5.j.angielski

9.50- 12.35

1.matematyka/ ----
2.matematyka/ ----
3.j.angielski
4.j.polski
5.g.wych.

 

1.(sks z p.S.Solakiem)
2.matematyka
3.biologia
4.technika
5.j.polski
6.wf
7.wf

1.(sks z p.S.Solakiem)
2.j.angielski
3. matematyka
4. j.polski
5.geografia
6.wf
7.wf

1.j.polski
2.matematyka
3.chemia/ matemat.
4.g.wych
5.wf
6.j.angielski
7. doradztwo zawodowe (co 2 tyg)


1.j.angielski
2. j.polski
3. j.polski
4.chemia/ g.wych
5.matematyka
6. g.wych/ kółko matemat.
7. kółko matemat.
8.doradztwo zawodowe (co 2 tyg)

 

 

Poniedziałek 2 września 2019r.

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w poniedziałek 2 września 2019r.

Msza Św. o godzinie 9.00 w kościele parafialnym, a nastepnie akademia o godzinie 10.00 na sali gimnastycznej.

Uczniów obowiązuje strój galowy.