Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Zalasiu
 
Strona główna
   
PEDAGOG Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa ANKIETY

PEDAGOG / ZPB

PEDAGOG

Szkoła klasy 1-3 https://www.webankieta.pl/ankieta/240525/badania-kompetencji-wiedzy-i-postaw-zwiazanych-z-profilaktyka-e-zagrozen-uczniowie-1-3-sp.html

Szkoła klasy 4-6 http://www.webankieta.pl/ankieta/240919/badania-kompetencji-wiedzy-i-postaw-zwiazanych-z-profilaktyka-e-zagrozen-uczniowie-4-6-sp.html

Gimnazjum https://www.webankieta.pl/ankieta/240708/badania-kompetencji-wiedzy-i-postaw-zwiazanych-z-profilaktyka-e-zagrozen-uczniowie-gimnazjum.html

 

Pedagogiem szkolnym jest mgr Anna Koster

Działania, które podejmuje, skierowane są do uczniów i ich rodziców.

Pedagog współpracuje z nauczycielami, pracownikami szkoły i instytucjami w celu pomocy dziecku i jego rodzinie.

 

Dyżur pedagoga szkolnego w roku 2016/2017

Poniedziałek 8.00 - 11.00 oraz 12.30 - 15.00

Wtorek 8.00 - 15.00

Środa 8.00 – 9.00 oraz 10.30 – 15.00

Czwartek 8.00 - 14.30

Piątek 8.00 – 11.00


Do zadań pedagoga należy:

 

 

  • koordynowanie działań wychowawczych szkoły i działań z zakresu profilaktyki,
  • organizacja opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  •  
  • poznanie indywidualnych potrzeb uczniów,
  •  
  • pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczniowie zdolni, uczniowie z trudnościami w nauce),
  • analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • indywidualne rozmowy i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i ich rodziców,
  • wyszukiwanie informacji dla uczniów i ich rodziców o instytucjach udzielających pomocy dziecku i rodzinie.